Disclaimer: dit zijn voorbeeld projecten waar Van den Heuvel glas toe in staat is. Heuvel glas heeft deze projecten niet zelf geproduceerd.

CLIMAPLUS ONE ECOTEC in energiezuinige modelwoning

Woningcorporaties staan voor de uitdaging hun woningvoorraden in lijn te brengen met de duurzaamheidseisen die de overheid stelt. Doelgericht, effectief, snel en betaalbaar zijn belangrijke criteria. Bouwbedrijven en bouwmaterialen producenten worden hierdoor uitgedaagd innovatieve concepten op de markt te brengen. Saint-Gobain GLASSOLUTIONS is samen met onder andere Saint-Gobain Isover participant van het concept Alliantie Conserveren+. Conserveren+ is een woningrenovatieconcept van de BouwhulpGroep uit Eindhoven.
CLIMAPLUS ONE ECOTEC, het 1.0 isolatieglas van Saint-Gobain speelt hierin een belangrijke rol.\

Context

Conserveren+ is opgezet om de woningcorporaties te ondersteunen in hun opdracht de woningvoorraad te verduurzamen: energiezuinig en in levensduur te verlengen. Het concept is evenwel interessant voor de particuliere huisbezitter die betaalbare en effectieve energiebesparende oplossingen zoekt voor zijn woning.

Met het renovatieconcept wordt de levensduur van een woning uit de bouwperiode 1950-1980 gegarandeerd met 15 jaar verlengd. De bewoner staat centraal en zit zelf aan de knoppen zit om de invulling van de renovatie te bepalen. Het is een systeemaanbod waarbij alle bouwmaterialen, installaties, details en eisen zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd en de prestaties worden gegarandeerd.

Naast de verlening met 15 jaar worden de onderhoudskosten met 50% gereduceerd, krijgt het dak een minimale Rc waarde van 2,5, de dichte gevel minimaal een Rc waarde van 1,5 en de gevelopeningen een HR++ beglazing met een Ug-waarde ≤1,2 W/m²K. De renovatie wordt uitgevoerd en gewaarborgd door geselecteerde onderhoudsbedrijven die gebruik maken van duurzame materialen met zorg voor het milieu. Hiermee zijn energielabel sprongen mogelijk van label E naar minimaal label B.

In opdracht van en in samenwerking met woningbouwcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven is er een bestaande woning gerenoveerd door onderhoudsbedrijf Caspar de Haan conform de formule Conserveren+.

Om dit concept naar de markt te vertalen zal er voor de bewoners een online configurator worden ontwikkelt zodat de woningbouwverenigingen de bewoner aan de knoppen kan laten draaien om zo de besparing inzichtelijk te maken met de bijbehorende labelverbetering.

Bewoners aan de knoppen, de serie van één, stap voor stap, betaalbaarheid, duurzaamheid kortom ALLIANTIE+. Op maandag 11 januari was het zover en zijn we gestart met de eerste ALLIANTIE+ proefwoning in opdracht van Woonbedrijf Eindhoven.

In totaal worden er voor woningcorporatie Woonbedrijf vier proefwoningen gerealiseerd. Op maandag 11 januari jl. is gestart met de eerste modelwoning. De prestaties van de toegepaste verbeteringen worden continu getest, gemeten en geëvalueerd.

Blijft u dit de ontwikkelingen van dit Conserveren+ renovatieconcept volgen. Wij zijn er zeker van dat u in ieder geval overtuigd raakt van de toegevoegde waarde van CLIMAPLUS ONE ECOTEC.

Toegepaste producten

De modelwoning is ten behoeve van een verhoogd comfort en verdere energiebesparing voorzien van CLIMAPLUS ONE HR++ beglazing met de ambitieuzere Ug-waarde van 1,0 W/m²K, in combinatie met de thermisch onderbroken afstandhouder ECOTEC. De onopvallende zwarte ECOTEC zorgt ervoor dat de U-waarde van het raam (kozijn en glas) met nog 0,2 verbetert. De beglazing is gemonteerd in de bestaande houten kozijnen. CLIMAPLUS ONE ECOTEC draagt hiermee bij aan de energiebesparing, reductie energiekosten, labelverbetering, verhoogd wooncomfort en voorkomt esthetisch door de zwarte kleur van de afstandhouder de hinderlijke reflectie van de traditionele aluminium afstandhouder. Voor de borstwering is 8mm volvlaks geëmailleerd glas EMALIT EVOLUTION (kleur 50600) toegepast.

Top